Ventilation

Ventilation

Ventilationssanering

Med tiden samlas damm och smuts i kanaler, ventiler och fläktar som gör att ventilationsanläggningen inte fungerar som den ska. Oavsett om det handlar om kontor, skolor, lägenheter eller små villor så är det mycket viktigt att ventilationsanläggningen underhålls regelbundet.

Rengöring av ventilationsanläggningen är därför ett grundläggande första steg för att både byggnad och de människor som vistas i den ska må bättre.

Montering

Ska du installera eller bygga om ditt ventilationssystem?
Valet av system kanske inte är helt enkelt och det finns många saker att ta hänsyn till för att minska risken för exempelvis läckage eller tryckfall. Kontakta oss om du känner dig osäker och vill ha råd eller hjälp med din ventilation.

Vi erbjuder även service som byte av ventilationsaggregat, filter och fläktar.

Dags att rensa ventilationen i din bostad?

Restaurang & Storkök

Matos och fett som samlas i imkanalen medför en stor brandrisk och måste därför avlägsnas regelbundet. Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” har kommunen ett ansvar för att imkanaler rengörs i verksamheter som bedriver matlagning såsom restauranger och storkök så att denna brandrisk minimeras.

Är du ägare till verksamhet som omfattas av plikt på imkanalsrengöring? Då är du välkommen att kontakta oss om du har frågor, eller behöver råd och tips på vad ni själva kan göra för att underhålla ert kök och minimera risken för brand.

Kommunens taxor för imakanalsrengöring

Imkanal 2012

Är du restaurangägare eller byggherre och ska installera eller bygga om ventilationen i ditt kök?
Imkanal 2012 ett bra hjälpmedel för dig att säkerställa att ditt bygge följer de Lagar och riktlinjer som gäller vid byggen av köksventilation.

Läs mer om imkanal 2012 >> här

Imkanalsrengöring i villor

2004 då ”Lagen om skydd mot olyckor” trädde i kraft, avreglerades plikten på sotning av spisfläktar och imkanaler i villor och ansvaret lades över på fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. Rengöring av imkanalen är dock lika viktigt och bör göras med jämna mellanrum, rekommendationen är vartannat eller vart tredje år. Du som fastighetsägare kan fortfarande låta en sotare utföra rengöringen men måste då själv beställa tjänsten.

Postadress

Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB
Nyadalsvägen 36
872 64 Sandöverken

Kontakta oss

Telefon: 0612 - 321 55
Email: kramfors@skorstensfejarn.se