Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Vi är certifierade för detta vilket är ett krav enligt EU:s tjänstedirektiv.

Det är vår uppgift att medverka och se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Som kontrollansvarige ska vi bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Vi ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Du kan läsa mer om kontrollansvarig på Boverkets hemsida.

Behöver du hjälp av en kontrollansvarig?

Kontrollansvar sköts av Höga kusten energi och byggkontroll – En del av Kramsfors sotningsdistrikt.

Postadress

Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB
Nyadalsvägen 36
872 64 Sandöverken

Kontakta oss

Telefon: 0612 - 321 55
Email: kramfors@skorstensfejarn.se