Sotning

Sotning

Sotning

Fastighetsägaren har ett ansvar för att hålla ett rimligt brandskydd i sin fastighet. Det innebär bl.a att han måste se till att risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder blir så liten som möjligt. Kommunerna har ansvar för att alla sotningspliktiga objekt sotas i syfte att efterfölja bestämmelserna om sotning i ”Lagen om skydd mot olyckor”.

På uppdrag av Kramfors kommun rengör vi eldstäder, rökkanaler och imkanaler vilket bidrar till att minska risken för brand. Avgifterna för sotning bestäms av kommunen tillsammans med det lokala brandförsvarsförbundet och består dels av fasta kostnader för olika typer av eldstäder, dels en grundavgift för sotarens inställelse samt eventuella tillägsavgifter. Du hittar de olika taxorna för sotning och brandskyddskontroll >> här .Kommunen bestämmer även vilka sotningsintervaller som råder. Intervallerna varierar beroende på vilken typ av eldstad det är och i vilken omfattning den brukas. Kostnaderna för sotning hålls nere genom att arbetet planeras och man jobbar i ett område åt gången. Det är därför det kan tillkomma en extra avgift ifall vi måste sota vid annat tillfälle om vi inte fått tillträde till fastigheten vid ordinarie tid. Vi ser helst att kunden är hemma vid sotningstillfället men om denne inte har möjlighet till det går det bra att skicka nyckeln till vårt kontor. Många väljer också att gömma en nyckel, eller be en granne närvara.

Rensning av kajbon

Att få kajbon i skorstenen är ett vanligt problem. Att avlägsna ett kajbo kan vara både svårt och tidskrävande då de kan sitta långt ner i skorstenen och bestå av flera packade lager om kajorna fått god tid på sig att bygga. Kajbon förhindrar att ventilationen fungerar och är en vanlig orsak till dåligt drag eller att det ryker in. Har du inte redan säkrat din skorsten med kajnät kan vi hjälpa dig montera ett. Har du redan eller misstänker att du har ett kajbo kan du kontakta oss så gör vi en kontroll och avlägsnar det eventuella boet.

Inför besöket

Ditt hem är sotarens arbetsplats och han/hon är då beroende av din hjälp för att kunna göra sitt jobb. När du får meddelande om att sotaren ska komma är det bra om du hjälper oss med följande:

  • Ställ fram en stege, se till att takstegarna är säkra och att glidskydd finns monterat bredvid takstegen.
  • Lägg fram tidningar och ta fram ett obrännbart kärl med lock, att lägga sotet i.
  • Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas.
  • Täck över ömtåliga ytor och golv.
  • Eldstaden ska vara stängd och obrukad i minst 3 timmar innan sotning.

Mer om sotning

Nedan finner du länkar för dig som vill veta mer om sotning och vad arbetet innebär. Har du frågor går det bra att kontakta oss. Du kan även se avsnittet ”vanliga frågor” för att finna svaren på de vanligaste frågor vi möter.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB Avsnitt sotning.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Räddningstjänsten Höga Kusten, Ådalens Avsnitt sotning.
Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Postadress

Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB
Nyadalsvägen 36
872 64 Sandöverken

Kontakta oss

Telefon: 0612 - 321 55
Email: kramfors@skorstensfejarn.se