Besiktning

Besiktning

Besiktning

Våra skorstensfejartekniker är certifierade enligt ”SSR Godkänd Besiktning®” som är en branschstandard framtagen av ”Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.” Syftet med denna standard är att säkerställa att tillvägagångssätt, bedömning och protokollföring förblir densamma och har samma goda kvalité oavsett sotningsfirma, oavsett var i landet du bor.

Nedan finner du de olika former av besiktningar vi utför och som omfattas av SSR Godkänd besiktning®.

Konsultation

Vi hjälper med lokalisering av rökkanal samt rådgivning för dig som ska installera ny eller byta/ändra din befintliga eldstad. När installationen är klar kan du även kontakta oss för en slutbesiktning.

Glöm inte att du måste göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd när du gör en installation eller väsentlig ändring av din eldstad. Mer information om anmälan och hur den görs hittar du på >> Kramfors kommuns hemsida.

Installationsbesiktning

För att vara säker på att installationen är brandsäker och rätt utförd bör Du beställa en besiktning av nyinstallerad eldstad och skorsten av skorstensfejarmästaren. Han kontrollerar att installationsanvisningarna har följts och att det inte finns några otätheter i skorstenen. Vid installation av eldstad eller skorsten krävs ofta en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd.

Överlåtelsebesiktning

Det är vanligt med tvister i samband med köp av hus. Det ställs stora krav på att köparen noggrant skall kontrollera huset så att det inte finns några fel. En brist som kan upptäckas av skorstensfejaren räknas inte som ett dolt fel. För att undvika obehagliga dyra överraskningar efteråt är det viktigt att Du låter en sakkunnig undersöka eldstäder och skorstenar innan köpet.

Sprängbesiktning

I samband med sprängningar och andra markarbeten blir det lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador skall Du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter. Efter sprängningsarbetena skall en efterbesiktning utföras. Hur denna typ av besiktning skall gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60.

Statuskontroll

Rökkanaler och eldstäder utsätts för hårda påfrestningar vid eldning samt väder och vind under lång tid. Om ni är osäker på hur er skorsten mår, eller kanske redan renoverat er skorsten och vill veta att det blivit bra gjort rekommenderar vi SSR GODKÄND Statuskontroll. Statuskontrollen säkerställer att det inte föreligger risk i samband med eldning samt att funktionen är korrekt.

Mer om Besiktning

Titta gärna på SSR Godkänd Besiktning® informationsfilm,
eller klicka >> här för att läsa mer på SSR:s officiella hemsida.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps informationsfilm ”Installera eldstad” finns bra tips för dig som ska installera eldstad.

Postadress

Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB
Nyadalsvägen 36
872 64 Sandöverken

Kontakta oss

Telefon: 0612 - 321 55
Email: kramfors@skorstensfejarn.se