Energideklaration

Energideklaration

Energideklaration

Våra certifierade energiexperter hjälper dig att göra energideklarationen enligt direktivet och det nya lagkravet. Vi gör ett besök och samlar in uppgifter om byggnaden. Därefter beräknar vi prestanda och referensvärden. Slutligen rapporterar vi in resultatet till Boverket samt presenterar resultatet för dig. Vi utför energideklarationer i alla typer av fastigheter.

Vad innehåller den?

Deklarationen innehåller bland annat uppgifter om uppvärmningsform, ventilationssystem, energianvändning, referensvärden och förslag till åtgärder som förbättrar byggnadens energianvändning.

Vill du ha en offert på energideklaration?

Energideklaration sköts av Höga kusten energi och byggkontroll – En del av Kramsfors sotningsdistrikt.

Mer om energideklarationer

Energideklaration är till för att ge information om hur energieffektiv en byggnad är och infördes 2006 genom Lagen om energideklaration. Syftet är att ”främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.” En energideklaration är främst till för dig som ska köpa eller sälja en byggnad. Det är ägaren som ansvarar för att låta en energiexpert utföra deklarationen.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om energideklarationer och dess innehåll.

Se även:
Svensk författningssamling 2006:985 – Lagen om energideklaration för byggnader.

Postadress

Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB
Nyadalsvägen 36
872 64 Sandöverken

Kontakta oss

Telefon: 0612 - 321 55
Email: kramfors@skorstensfejarn.se