Ska ni installera ny eldstad ?

Kontakta oss om du vill ha hjälp och rådgivning när du ska sätta igång med bygget. Glöm inte att du måste göra en bygganmälan till kommunen när du ska installera eller göra väsentlig ändring av din eldstad.

Läs mer >>

När rengjordes er spisfläkt senast ?

Imkanal och spisfläkt är en brandfara vid brand i t.ex. en stekpanna och bör rengöras ca vart tredje år. Många kunder väljer att vända sig till oss för att få sin imkanal och spisfläkt rengjord.
Gör det du med!

Läs mer >>

Ska ni sälja huset ?

Vi hjälper dig att upprätta en energideklaration som sedan presenteras för boverket, allt enligt "Lagen om energideklaration." Vid besöket får du även förslag på energisparåtgärder.

Läs mer >>

Vi utför sotning och brandskyddskontroller i eldstäder och i fasta förbränningsanordningar med tillhörande rök- och imkanaler som ett led i samhällets brandskydd. Utöver den traditionella sotningsverksamheten utför vi närliggande tjänster som, rensning av kajbon, energideklarationer, ventilationsrensning, filterservice och montering av ventilation.

Vi är medlemmar i "Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund" (SSR) som är branschorganisation för Sveriges Skorstensfejarmästare.